โรคเอดส์

คลอโรฟิลล์กับการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

พลังสีเขียวจากอัลฟัลฟ่านี้มีสารอาหารหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่มีสารชนิดหนึ่งละลายน้ำได้และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสเอดส์ การละลายตัวนี้ยังอาจช่วยป้องกันการเกิดโรคเอดส์ด้วย  คลอโรฟิลล์มีสารช่วยกระตุ้นการหลั่งของโปรแลคทีน (Prolactin) และฮอร์โมนทำให้เติบโต (Growth Hormone) จากต่อมใต้สมอง (Pitutiary) สารฮอร์โมนทั้งสองนี้จำเป็นต่อการรักษาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและช่วยซ่อมแซมการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันตามปกติ นอกจากนี้สารฮอร์โมนทั้งสองยังมีหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้ฟื้นตัว

  เนื่องจากคลอโรฟิลล์มีอำนาจในการยับยั้งการแพร่พันธ์ของเชื้อไวรัสเอดส์ ด้วยการเป็นตัวกระตุ้นให้มีออกซิเจนในระบบเลือดมากขึ้น ออกซิเจนนี่เองที่จะไปทำให้การเพิ่มขึ้นของไวรัส (HIV)ลดจำนวนลงในที่สุด และช่วยบำรุงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้อยู่ในสภาพมีพลานามัยดี คลอโรฟิลล์จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านโรคเอดส์ เราได้ตระหนักดีว่าเอดส์เป็นมหันตภัยต่อมนุษยชาติที่จะต้องหาทางกำจัดอย่างรีบด่วน การค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยใช้คลอโรฟิลล์ดำเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากผลการทดลองเบื้อต้นแสดงให้เห็นว่า คลอโรฟิลล์มีประสิทธิ์ภาพสูงในการต่อต้านโรคเอดส์ สิ่งนี้จึงเป็นที่น่ายินดีและอาจเป็นหนทางใหม่ของการช่วยชีวิตมนุษย์จากโรคนี้ได้ 

ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์จะมีภูมิคุ้มกันผิดปกติและเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ ทำให้เกิดการติดเชื้อต่างๆได้ง่ายและหายยากกว่าคนปกติทั่วไป คลอโรฟิลล์จะเข้าไปกระตุ้นต่อมไร้ท่อให้สร้างฮอร์โมนที่จะไปสั่งงานให้ระบบภูมิคุ้มกันได้อีกส่วนหนึ่ง ทำให้ระยะเวลาของการติดเชื้อของผู้ป่วยโรคเอดส์ห่างออกไปเรื่อยๆจนเกิดการติดเชื้อได้ยากและปกติในที่สุด จะเหลือแต่ HIV ที่ยังคงอยู่ในระบบเลือด แต่ทั้งนี้เลือดที่มีออกซิเจนมากขึ้นและมีความเป็นด่างมากขึ้นจะทำให้ HIV ไวรัสค่อยๆลดจำนวนลงเรื่อยๆ

 (Human lmmunodeficiency Virus คือไวรัสที่เข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคน ผู้ป่วยโรคเอดส์ไม่ได้ตายเพราะไวรัสชนิดนี้แต่ตายเพราะเชื้อโรคอื่นที่แทรกซ้อนเข้าไป เนื่องจากขาดภูมิคุ้มกัน)

 

วิธีใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์กับผู้ป่วยติดเชื้อ HIV

ติดเชื้อ HIV ป่วยด้วยอาการโรคแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ HIV ถ้าต้องการดื่มคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย จะต้องดื่มดังนี้
         
เดือนที่ 1  ให้ใช้สารสกัดคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ปริมาณ 30 ซีซี ผสมน้ำ 1.5 ลิตร ให้ดื่มแทนน้ำทั้งวัน
         
โรคเอดส์ เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไม่ใช่โรคที่เกิดจากการเสื่อมของร่างกายแต่สามารถใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ฟื้นฟูได้จากประสบการณ์การใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์กับผู้ที่ติดเชื้อโรคนี้จะไม่กำหนดระยะเวลาในการดื่มเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย โดยการใช้นั้นจะให้ดื่มไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีสภาพร่างกาย และภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นคุณสามารถสังเกตได้จากค่า CD 4 ที่เพิ่มขึ้นตามลำดับโดยสามารถเปรียบเทียบค่าก่อนเริ่มดื่มและหลังจากดื่มคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ผ่านไปโดยสามารถทดสอบได้หลังจากเดือนแรกให้สังเกตได้จากอาการป่วยที่เคยเป็นจะลดน้อยลง และมีค่า CD 4 สูงขึ้นและจะมากขึ้นเรื่อยๆ ในเดือนต่อๆ มา
         
เมื่อร่างกายของท่านเข้าสู่สภาวะปกติให้ลดปริมาณ สารสกัดคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ เหลือเป็น 10 ซีซี ต่อน้ำ 1.5 ลิตร
ในช่วงแรกหลังจากดื่มคลอโรฟิลล์จะมีการตอบโต้การบำบัดโรคหรืออาการกระทุ้งโรค โดยปวดเมื่อยทั้งตัว บางรายมีไข้อยู่หลายวันบางรายมีอาการง่วงซึมทั้งวัน นั้นแสดงว่าท่านใช้ได้ผลเป็นอย่างดีให้พยายามทนดื่มต่อไป หลังจากนั้นเมื่อระยะเวลามากกว่า 1 เดือนอาการทุกอย่างจะดีขึ้น


         
ข้อห้าม
ห้ามทานผงชูรส น้ำอัดลมที่มีสีดำ ยาฆ่าแมลงจากผักและผลไม้
ห้ามทานผักที่มีเมือกมาก
ถ้าเลี่ยงได้ ห้ามทานปลา 5 ชนิดได้แก่ ปลาสลิด ปลาดุก ปลาสวาย ปลาไหล ปลานิล


Visitors: 144,014