โรคเบาหวาน

คลอโรฟิลล์มีประสิทธิภาพต่อโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคสลับซับซ้อน เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะยากแก่การรักษาโรคให้หายขาด โรคอ้วน การบริโภคอาหารผิดๆ และการขาดออกกำลังกายมีส่วนทำให้เกิดโรคนี้ อัตราการเกิดโรคนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันนี้ โรคเบาหวาน เป็นตัวก่อให้เกิดอาการโรคแทรกซ้อนอีกมากชนิดและที่เป็นอันตรายมากที่สุดคือการเสื่อมของระบบการไหลเวียนของเลือด (ประมาณ 40% ของผู้ป่วยโรคเบาหวานเสียชีวิตด้วยโรคนี้)

คลอโรฟิลล์ป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของโลหิต คลอโรฟิลล์จึงช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดอันเกิดจากโรคเบาหวาน จากการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า คลอโรฟิลล์ยังช่วยรักษาโรคเบาหวานอีกด้วย โรคเบาหวานเกิดขึ้นเมื่อตับอ่อนไม่ผลิตฮอร์โมนอินสุลิน เมื่อขาดอินสุลิน กล้ามเนื้อจะไม่สามารถดูดซับน้ำตาลกลูโคสจากหลอดเลือด ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าระดับปกติน้ำตาล เมื่อร่างกายไม่ดูดซึมก็จะถูกขับออกทางปัสสาวะ นั่นคือแร่ธาตุอาหารจะไหลออกจากร่างกายโดยไม่ได้ประโยชน์ การรักษาโรคเบาหวานที่ถูกต้องและดีที่สุด คือการกระตุ้นให้ตับอ่อนสามารถทำการผลิตอินสุลินออกมาเองการฉีดอินสุลินเข้าสู่ร่างกายนั้นเป็นวิธีการรักษาโดยทั่วไป

เราได้ค้นพบว่าบทบาทของคลอโรฟิลล์ในร่างกายคนนั้น คล้ายคลึงกับอินสุลินมากเมื่อฉีดสารประกอบที่ละลายน้ำเข้าทางเส้นเลือดของหนู 2 กลุ่ม ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดปกติและระดับน้ำตาลในเลือดสูง เกิดจากการฉีดกลูโคสเข้าไป เราพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทั้ง 2 กลุ่ม ลดลงอย่างมีนัยสำคัญและจะอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานาน แต่มื่อให้หนูทั้ง 2 กลุ่ม กินคลอโรฟิลล์ทางปากพบว่าหนูที่มีระดับน้ำตาลในเลือดปกตินั้น ระดับน้ำตาลในเลือดจะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก แต่หนูที่มีน้ำตาลในเลือดสูง ระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลงสู่ระดับปกติหลังจากกินคลอโรฟิลล์

เนื่องจากการบริโภคคลอโรฟิลล์ได้พิสูจน์แล้วว่าจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงกว่าปกติให้ลดลงมาเป็นปกติ ดังนั้นจึงสามารถจะกล่าวอย่างมั่นใจว่า คลอโรฟิลล์มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นข่าวดีที่สำคัญยิ่งต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อไป

วิธีใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์กับโรคเบาหวาน

 โรคเบาหวาน ถ้าต้องการใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย

ดื่มเพื่อปรับสภาพร่างกายในการรับสารอาหารครั้งแรกให้ใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % โดยใช้ปริมาณ 5 ซีซี ผสมน้ำ 1.5 ลิตรเป็นเวลา 2 - 3 วัน
         
เดือนที่ 1 ให้ใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ปริมาณ 10 ซีซี ผสมน้ำ 1.5 ลิตร ให้ดื่มแทนน้ำทั้งวัน
         
เดือนที่ 2 ให้เพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % โดยใช้ ปริมาณ 20 ซีซี ผสมน้ำ 1.5 ลิตร ให้ดื่มแทนน้ำทั้งวัน
         
เดือนที่ 3 ให้เพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % โดยใช้ ปริมาณ 30 ซีซี ผสมน้ำ 1.5 ลิตร ให้ดื่มแทนน้ำทั้งวัน
         
เดือนที่ 4 เมื่อระดับน้ำตาลปรับลดลงสู่สภาวะปกติแล้ว ท่านสามารถลดปริมาณลงเหลือ 10 ซีซี ผสมน้ำดื่มต่อวัน
         
ในช่วงแรกสังเกตว่าระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมจะใช้เวลาอยู่ช่วงหนึ่ง ในช่วงเวลาของเดือนที่ 1 แต่ไม่ต้องตกใจเมื่อน้ำตาลในกระแสเลือดถูกสลายหมดแล้วระดับน้ำตาลในกระแสเลือดจะลดลงสู่ระดับปกติแต่สามารถสังเกตได้ว่าท่านจะไม่เหนื่อยไม่เพลีย
ท่านที่เป็นเบาหวานสะสมมาตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี ระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลงในเดือนที่ 2 แต่ถ้าเป็นโรคเบาหวานน้อยกว่า 5 ปี ระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะลดลงจนถึงระดับปกติในช่วงประมาณเดือนแรก
ต้องดื่มให้หมดขวด 1.5 ลิตรในแต่ละวัน
       
 ห้าม ทานอาหารทำลายกระดูก ได้แก่ น้ำปลา ผงชูรส น้ำอัดลมที่มีสีดำ ยาฆ่าแมลงจากผักและผลไม้ กรณีมีแผลที่เกิดจากโรคเบาหวานท่านสามารถใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์ไม่ต้องผสมน้ำใช้หยอดบริเวณแผลที่รักษาไม่หายขาด ที่เกิดจากโรคเบาหวานได้


 

Visitors: 144,013