โรคตับ

คลอโรฟิลล์มีประสิทธิภาพต่อโรคตับ

 เราเชื่อว่าการที่คลอโรฟิลล์มีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคตับได้ผลดีก็เพราะในคลอโรฟิลล์มีธาตุคลอรีนและโปแตสเซี่ยมสูง คลอรีนจะช่วยสลายไขมันที่สะสมในตับ โปแตสเซียมก็มีความจำเป็นต่อตับ ผู้ป่วยโรคตับแข็งมักจะขาดโปแตสเซียม  สัดส่วนของแร่ธาตุที่สมดุลในคลอโรฟิลล์(เช่นคลอรีน และโปแตสเซียม) จะช่วยรักษาระบบการทำงานของตับ

ผู้ที่ได้รับบริโภคคลอโรฟิลล์เป็นประจำ มีรายงานผลเกี่ยวกับการทำงานของตับดีขึ้น ถึงแม้ผู้ป่วยที่มีตับผิดปกติ เมื่อได้รับบริโภคคลอโรฟิลล์เป็นประจำจะช่วยลดความผิดปกตินั้นได้อย่างมากมาย

 

 วิธีใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์กับโรคตับ

โรคตับโต  มีอาการของหายใจไม่อิ่ม หายใจไม่เต็มปอด  จุกลิ้นปี่
ในช่วง 5-7 วันแรกตื่นขึ้นมาตอนเช้าให้ผสมคลอโรฟิลล์เข้มข้น 5 ซี.ซี.ลงในน้ำ 1 แก้วดื่มกินทันที และดื่มอีก 1 แก้วก่อนนอนและผสมคลอโรฟิลล์เข้มข้น 10 cc กับน้ำสะอาด 1.5 ลิตร ใช้ดื่มทั้งวันอาการจุกลิ้นปี่จะทุเลาขึ้น และดื่มกินเช่นนี้ 3-4 เดือน อาการจะดีขึ้นมาก


Visitors: 144,014