ปวดประจำเดือน

การปวดประจำเดือนเป็นภาวะปกติที่พบได้บ่อยในผู้หญิงทั่วไป ซึ่งในช่วงชีวิตของผู้หญิงแต่ละคนจะมีประสบการณ์การปวดประจำเดือนมากกว่า 50% ทีเดียว โดยทั่วไปอาการปวดประจำเดือนนั้นเกิดจากการที่มดลูกมีการหดรัดตัวในระหว่างการมีประจำเดือน  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนบางอย่างในร่างกาย ซึ่งอาการปวดจะมีลักษณะอาการปวดท้องน้อย ปวดบีบเป็นพักๆ อาจร้าวไปถึงบริเวณหลัง บริเวณก้น หรือบริเวณต้นขาด้วยก็ได้ อาการอื่นที่อาจมีร่วมด้วย ได้แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หน้ามืด เป็นลม เป็นต้น อาการปวดประจำเดือนส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่เกิดได้ปกติ ไม่มีอันตรายอะไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การดูแลรักษาอาการโดยทั่วไปนั้นทำได้โดยการรับประทานยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการได้ตามความจำเป็น

 

          แต่สำหรับบางกรณีอาการปวดประจำเดือน อาจเป็นอาการหรือสัญญาณบ่งถึงความผิดปกติของร่างกายได้เช่นกัน ลักษณะที่อาจเป็นสัญญาณเตือนดังกล่าว ได้แก่ อาการปวดที่เป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกเดือน หรือไม่บรรเทาจากการใช้ยาแก้ปวดทั่วไปหรือต้องใช้ยามากขึ้นเรื่อยๆ หรือต้องเปลี่ยนยาแรงขึ้น เป็นต้น หรือมีอาการปวดที่เป็นมากจนมีผลต่อคุณภาพชีวิต เช่น ต้องหยุดเรียนหนังสือ หยุดงาน หรือไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ นอกจากนั้นบางกรณีอาจมีอาการปวดมากเวลาถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะหรือขณะมีเพศสัมพันธ์ ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะเป็นเลือดเมื่อมีประจำเดือน เป็นต้น ความผิดปกติที่อาจเป็นได้นั้นก็ได้แก่ ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ซึ่งในบางกรณีอาจเกิดเป็นถุงน้ำที่เรียกกันว่า ช็อคโกแลตซีสต์ นั่นเอง นอกจากนั้นยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่นด้วยก็ได้ เช่น เนื้องอกของกล้ามเนื้อมดลูก หรือการมีพังผืดในอุ้งเชิงกราน หรือมีการอักเสบของอุ้งเชิงกราน เป็นต้น ในกรณีที่สงสัยว่าการปวดประจำเดือนจะผิดปกติดังกล่าวนั้น แนะนำให้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจประเมินว่ามีความผิดปกติใดร่วมด้วยหรือไม่ เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป 

 

Visitors: 144,014